Mangan fosfatering

Print

Overfladeegenskaber

Overfladebehandling med mangan fosfatering giver dine emner følgende egenskaber:

  • Korrosion
  • Friktion
  • Vedhæftning

Mange fordele med mangan fosfatering

Manganfosfatering er en kemisk dyppeproces der uanset emnegeometri sikrer en god ensartet overfladebehandling. Manganfosfatering er den hårdeste af fosfateringsbelægningerne, og giver en god forbedring af friktionsegenskaber for glidekomponenter. Processen giver en vis korrosionsbeskyttelse som forbedres væsentligt ved en efterfølgende oliebehandling.

Processen anvendes på stål og støbegods for, at forhindre adhæsivt slid ved indkøring af fx. gearkasser, mekaniske dele i motorer, lejer m.m. Manganfosfateringen er bedst til stål med lavere end 3% chromindhold.

Overfladebehandling med manganfosfatering fremstilles ved en dyppeproces i kar og lagtykkelsen varierer fra ca. 1,5 til 8 μm med en fladevægt på 7-30 g/m2. Farven varierer fra mørk grå til sort afhængig af legeringssammensætning af basismaterialet. Belægningen opfylder kravet til DIN EN 12476-Fe/Mnph g f.