Keronite

Print

Brancher hvor Keronite med fordel anvendes

Overfladeegenskaber

  • Slidstærkt
  • Korrosion
  • Friktion
  • Vedhæftning

Keronite – Fremtidens letvægtslegeringer

Hvad er Keronite?
Keronite er en unik overfladebehandlingsteknologi til letmetallegeringer. Teknologien, der er kendt som plasma elektrolytisk oxidation (PEO), omdanner overfladen til hård keramisk legering, som er ekstrem modstandsdygtig over for korrosion og slitage.

Processen
Ved høje strøm- og temperaturforhold genereres lokale plasmaudladninger ved emnets overflade. Derved dannes der en hård, tæt keramisk letmetaloxid forbindelse. Processen holdes afkølet så emnet ikke udsættes for skadelige varmepåvirkninger. Keronite belægningen kan optimeres til den enkelte anvendelse – komplekse emner kan også behandles ved hjælp af ekstra elektroder. Processen danner en ensartet belægning.

Belægningen
Keronite belægningen er molekylært bundet til grundmetallet, dette forhold sikrer en fremragende vedhæftning. Det keramiske lag tættest til overfladen giver beskyttelsen mod korrosion og slid.

Det ydre keramiske lag er porøst og egner sig derved til pålægning af slidstærk maling eller lak. Alternativt kan der påføres komposit belægninger

Miljørigtige Keronite
Keronite er en ekstrem miljøvenlig overfladebehandlingsteknik. I modsætning til flere af de mere traditionelle metoder til overfladebehandling. Processen indebærer ingen brug af krom eller andre tungmetaller, ingen basiske eller syreholdige midler. Restaffaldet ved Keronite processen kræver ingen special behandling.

Keronite Aluminium
Den begrænsende faktor for anvendelsen af aluminium har traditionelt været den bløde overflade og manglende slidstyrke. Keronite teknologien løser problemet ved at omforme overfladen til et hårdt og tæt lag af keramik, som ikke kun har en høj slidstyrke men samtidig beskytter mod korrosion. Kombineret med teflon (PTFE) opnås fremragende non-stick, lavfriktions- og kemikalieresistente overflader.

Keronite Magnesium
Magnesium er 30% lettere end aluminium og 75% lettere end stål. Magnesium er hurtigt ved at blive industriens valg af materiale til en række anvendelser. Med faldende priser, forøget produktionskapacitet og store kvalitetsforbedringer, søger ingeniører nu at bruge mere og mere magnesium i deres konstruktioner.

Keronite overfladeteknologien gør det nu muligt at bruge magnesium til selv de mest krævende opgaver, ved at overkomme de traditionelle problemer med magnesium som korrosionsbeskyttelse, manglende holdbarhed og slidstyrke.

Processen anvendes på stål og støbegods for, at forhindre adhæsivt slid ved indkøring af fx. gearkasser, mekaniske dele i motorer, lejer m.m. Manganfosfateringen er bedst til stål med lavere end 3% chromindhold.