Kemisk Nikkel (NIP)

Print

Overfladeegenskaber

Overfladebehandling med kemisk nikkel giver dine emner følgende egenskaber:

  • Hårdhed
  • Korrosion
  • Lodbart
  • Slidstærkt

En slid – og korrosionsbeskyttende belægning

Kemisk nikkel er en proces til udfældning af nikkelbelægninger uden anvendelse af ydre strømkilde. Den nødvendige energi til udfældning leveres af et kemisk reduktionsmiddel, der løbende tilsættes badet tillige med nikkelsalte. 

Kemisk nikkelbelægning udfældes autokatalytisk
Belægningen udfældes med ensartet lagtykkelse uanset geometriske forhold og kan principielt udfældes i meget tykke lag (100µm). Kemisk nikkelbelægning udfældes autokatalytisk, hvilket vil sige, at badets udfældningshastighed er konstant under forudsætning af korrekt styring af processen.

Kemisk nikkel med fosfor
Kemisk nikkelbelægning består af en legering mellem nikkel og fosfor (ca. 10 % fosfor). Indholdet af fosfor og belægningens kvalitet i øvrigt er ligeledes en funktion af badets kemi, samt den forbehandling der er valgt til det pågældende materiale. Enkelte typer af kemisk nikkel kan betragtes som amorfe metaller (metalglasser), idet belægningen er mikrokrystallinsk. Hårdheden er udfældet ca. 400 HV men kan hærdes op til ca . 1000 HV.

Hvor anvendes kemiske nikkelbelægninger?
Kemiske nikkelbelægninger har i dag et stort potentielt anvendelsesområde indenfor elektronik- og apparatindustri, maskinindustri mm. 

Specielt er kemisk nikkelbelægninger på forskellige værktøjsdele til imødegåelse af slid og korrosion, blevet en stor succes og har, i stort omfang, afløst hårdkrom hvor der ønskes maksimal slidstyrke og korrosionsbeskyttelse.

Kemisk nikkelbelægning på aluminium og messing er et nyt potentielt område, hvor der ønskes en god korrosions- og slidbeskyttelse af komplicerede geometrier.

En kemisk nikkelbelægning muliggør endvidere lodning af aluminium- og messingoverflader. Indenfor off-shore sektoren har kemisk nikkel allerede gennem mange år haft stor betydning i forbindelse med korrosionsbeskyttelse af olieventiler, samt andre komponenter i maritimt miljø.